"נדרנו נדר לשתף עצמנו
בבנין עם וארץ ישראל"

                                                      ישראל שנקר