top of page

"נדרנו נדר לשתף עצמנו
בבנין עם וארץ ישראל"

ישראל שנקר

מסע למעמקי החברה והמדינה עם אנשים אכפתיים שסקרנים להבין וחשוב להם לתרום לחיים בישראל. בלימודים ובסיורים, בפגישות עם מובילים ותוך היכרות מעמיקה עם המתרחש בארץ- לחזור ולהרגיש שייך ומעורב.

bottom of page