top of page

"נדרנו נדר לשתף עצמנו
בבנין עם וארץ ישראל"

ישראל שנקר

הזמנה לארוע פתיחה לשתף עצמנו- גדול (9).png

מסע למעמקי החברה והמדינה עם אנשים אכפתיים שסקרנים להבין וחשוב להם לתרום לחיים בישראל. בלימודים ובסיורים, בפגישות עם מובילים ותוך היכרות מעמיקה עם המתרחש בארץ- לחזור ולהרגיש שייך ומעורב.

bottom of page