"נדרנו נדר לשתף עצמנו

בבנין עם וארץ ישראל"

ישראל שנקר

 

לשתף עצמנו מלון עדן-אין | דרך אהרון 2 זכרון יעקב | טלפון במשרד: 054-3180186 | leshatef.atzmenu@gmail.com