לשתף עצמנו מלון עדן-אין | דרך אהרון 2 זכרון יעקב | טלפון במשרד: 054-3180186 | leshatef.atzmenu@gmail.com

"נדרנו נדר לשתף עצמנו

בבנין עם וארץ ישראל"

ישראל שנקר

תוכנית סמסטר א':
תוכנית סמסטר א' אורכת ארבעה חודשים בין חודש נובמבר לחודש פברואר. התוכנית כוללת עשרה מפגשי סדנאות, חמישה מפגשי הרצאות ושני סיורים.
סדנאות: 
מטרת הסדנאות לאפשר לימוד והתמודדות עם סוגיות וטקסטים בעזרת מנחים מומחי תוכן. שאלת הציונות, במדינה המודרנית והיהדות יעלו בדיונים אלה ויבחנו מזויות שונות במשך מספר מפגשים. 
הרצאות: 
מרצים מתחומי ידע שונים אשר חלקם מופיעים באתר וחלקם יגובשו יחד עם משתתפי לשתף עצמנו, יגעו בנושאים שונים הקשורים בחברה ובמדינה. במפגש זה תתקיימנה שתי הרצאות בפורום של הקבוצה כולה. במסגרת זו נחשף גם לארגונים שפעילים לשיפור החברה בישראל ובפעילותם אנו יכולים לשתף עצמנו.
ימי סיור:

הסיור הראשון יתקיים באיו"ש וחברון והסיור השני בירושלים. מטרת הסיורים היא להעמיק את היכרותנו עם נושאים שמוכרים לנו ומטרידים אותנו מהמציאות הישראלית, אך קשה לנו להקדיש את הזמן כדי להכירם על בורים ולראותם במו-עינינו. 
 

עלה למעלה עלה- שאיפת המכינה לקרב אותנו להבנה ועשייה. התוכנית נכתבה בהתאם לאילוצים הסבירים העומדים בפני אדם בוגר בישראל. אולם שאיפותנו גדולות ורחבות. לכן, וברוח המכינות לצעירים, אנו שואפים לעוד פעילות ולעשייה. צוות לשתף עצמנו יעמוד לרשות המשתתפים כדי להוסיף ולארגן פעילות ברוח מטרות המכינה. במהלך השנה וגם לאחריה.