top of page
20220113_103945.jpg

סדרות רב-יומיות ברחבי הארץ

סדרת ירושלים

WhatsApp Image 2022-02-10 at 09.06.17.jpeg

"נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו". ועם שמחתנו זו, ירושלים משקפת גם את השאלות המרכזיות בתולדות עם ישראל בארצו. נפגוש אנשים שהעיר יקרה להם למרות שדעותיהם על החיים בה שונות ולעתים מנוגדות, ותוך ביקור באתרים ארכאולוגיים יחודיים נחוש את העבר ונשאל עצמנו על עתידה של עיר הנצח.

סדרת נגב

20210311_153742.jpg

"בנגב יבחן העם בישראל" הכריז דוד בן גוריון. האם עמדנו במבחן? האם הוא רלוונטי לימינו? בסדרה זו נפגשים עם פעילים ויזמים המשפיעים על הנגב ועתידו. נבקר במוקדים עיקריים של פעילות במגזר היהודי ובמגזר הבדואי ונגיע למקומות שבחיינו הרגילים איננו נחשפים אליהם.

bottom of page