top of page
20220113_103945.jpg

סדרות רב-יומיות ברחבי הארץ

סדרת ירושלים

WhatsApp Image 2022-02-10 at 09.06.17.jpeg

"נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו". ועם שמחתנו זו, ירושלים משקפת גם את השאלות המרכזיות בתולדות עם ישראל בארצו. נפגוש אנשים שהעיר יקרה להם למרות שדעותיהם על החיים בה שונות ולעתים מנוגדות, ותוך ביקור באתרים ארכאולוגיים יחודיים נחוש את העבר ונשאל עצמנו על עתידה של עיר הנצח.

סדרת רמת הגולן

20201112_154426.jpg

בסיפור הישראלי לרמת הגולן חשיבות גבוהה, מורשת קרב מפוארת וסיפור ייחודי. במפגש עם תושבי רמת הגולן ניכר הרצון לייצב מקומם בחברה הישראלית כפריפריה מובילה- חברתית, טכנולוגית, חקלאית ותיירותית.

חובק מרמת הגולן לבית שאן

WhatsApp Image 2021-11-19 at 09.30.36 (2).jpeg

מקומו של עמק המעיינות ובית שאן השתנה עם השנים באתוס הציוני, מתקופת הישוב ועד ימינו. מבט בוחן מראשי הציונות הקמת כינרת והקיבוץ הראשון בדגניה ועד היום, בראיה רגיונלית, פיתוח כלכלי, תרבותי והקשר בין תושבי בית שאן והסביבה.

סדרת נגב

20210311_153742.jpg

"בנגב יבחן העם בישראל" הכריז דוד בן גוריון. האם עמדנו במבחן? האם הוא רלוונטי לימינו? בסדרה זו נפגשים עם פעילים ויזמים המשפיעים על הנגב ועתידו. נבקר במוקדים עיקריים של פעילות במגזר היהודי ובמגזר הבדואי ונגיע למקומות שבחיינו הרגילים איננו נחשפים אליהם.

חובק הגליל כמשימה לאומית

20210506_094337.jpg

הגליל כמשימה לאומית. שלשה ימים לאורך גבול הצפון מחניתה ועד לחרמון בניסיון להבין לעומק את החזון ומימושו כפי שהם באים לידי ביטוי מאז הקיבוצים שעלו לפני קום המדינה, המושבים שקמו בשנות החמישים ועד לפריחה ולמדע של ימינו.
עמדנו על הסוגיות הביטחוניות היחודיות בגבול עם לבנון בתצפיות ומפגשים עם מפקדי הכוח השומר על הגבול ובשיא, עלינו ברגל מנוה אטי"ב ועד לראש החרמון-לרכבל העליון.

bottom of page