לשתף עצמנו מלון עדן-אין | דרך אהרון 2 זכרון יעקב | טלפון במשרד: 054-3180186 | leshatef.atzmenu@gmail.com

סיורי יום

ב 30.4.1956 נשא משה דיין הספד על קברו של רועי רוטנברג מנחל עוז ובין דבריו אמר: "מה לנו כי נטען על שנאתם העזה אלינו? שמונה שנים הינם יושבים במחנות הפליטים אשר בעזה, ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה והכפרים בהם ישבו הם ואבותיהם."  ובהמשך דבריו: "זו גזרת דורנו. זו ברירת חיינו – להיות נכונים וחמושים חזקים ונוקשים או כי תישמט מאגרופנו החרב – וייכרתו חיינו." רציחתו של רועי ודבריו של דיין הציפו את השאלות המרכזיות בהתמודדות ישראל מול שכנינו הערבים. גם כיום, 63 שנים מאוחר יותר, ההתמודדות בגזרת עוטף עזה מתקיימת במלוא עוזה. בסיור ננסה להבין את המצב באזור ונפגוש את האנשים שעומדים בגופם ונפשם מול האיום.

סיור עוטף עזה

"מִצָּפוֹן תִּפָּתַח הָרָעָה עַל כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ" (ירמיהו א', יד). מצבה של ישראל בגבולה הצפוני השתנה מאוד בשנים האחרונות ובוודאי מאז ירמיהו הזהיר מפני הבבלים שאכן הגיעו וכבשו. על השינויים והאיומים מחד וההצלחות הישראליות מאידך נלמד ביום סיור זה. נעמוד על האיום המיוחד שמציב חיזבאללה מלבנון, איום שאם יתממש, נעמוד כולנו אזרחי המדינה בפני סכנה מסוג חדש. נלמד גם על המצב בגבול סוריה לאחר מלחמת האזרחים, ואם המצב הביטחוני יאפשר, נבקר בהר הבתרים, בו התקיימה ברית בין הבתרים, לפי אחת ממסורות היהדות.

סיור גבול הצפון

שובו של העם היהודי לארץ ישראל וההצלחה בהקמת מדינה ליהודים, הציבו אתגרים חדשים, אותם לא היכרנו במהלך קיומנו כקהילות בגולה. אחד מהמרכזיים שבהם נסוב סביב שאלות הדת והלאום. "יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת אותם" טען אחד העם ויצג קו חילוני, שייחס חשיבות מרכזית למסורת היהודית. משני צדדיו עמדו אז אורתודוכסים מובהקים, שציטטו את רס"ג: "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" וחילוניים להתריס, שציטטו את י.ח. ברנר: "אם יהיו יהודים, יעבדו את עבודתם ויחיו את חייהם העצמיים – כבר תהיה ממילא איזו יהדות."
במהלך היום נשמע על אפשרויות שונות לפתרון "שאלת היהדות" וננסה ללבן לעצמנו היכן אנו עומדים על מפת היהדות הישראלית.

סיור יהדות ישראלית

"מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות....אנו קוראים לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים" (מגילת העצמאות).
ביום זה ננסה להעמיק היכרותנו עם הסוגיות העולות מחייהם של 20 אחוז מתושבי המדינה שברובם שייכים למיעוט הערבי מוסלמי.

סיור מיעוטים בישראל