סמינר ירושלים
סיור חברון וגוש עציון
סיור החברה הערבית בישראל
סיור בירושלים והר הבית
סיור גבעות- מתנחלי הקצה
תיקון ליל שבועות
סיור פליטים ומהגרי עבודה
ארוע פתיחת השנה
יוזמות משתתפים
Show More

לשתף עצמנו  

טלפון במשרד: 054-3180186 | leshatef.atzmenu@gmail.com