DSC02888.jpg

הצטרפות והרשמה

איך מצטרפים?

אנו רואים חשיבות רבה בפגישה מקדימה בטרם נרשמים לתוכנית 'לשתף עצמנו'. 
ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:
א. אחד מחוגי הבית שלנו, הפזורים ברחבי הארץ בתים מארחים של משתתפי התוכנית. שם תוצג התוכנית באריכות.
ב. מפגש פתוח, המדגים את הפעילות וכולל הרצאה לדוגמא והסבר קצר על התוכנית.

אין אפשרות להצטרף לתוכנית ללא השתתפות במפגש פתוח או בחוג בית. 

חוגי בית (7).png
3.png