top of page

הרשמה לשנת תשפ"ג 

DSC02888.jpg

איך מצטרפים?

בשיתוף עם הורים לבוגרי מכינות ושנות שירות נבניתה תוכנית ברוח דומה שמותאמת להורים בגילאים 45-65. 

'לשתף עצמנו' מביאה את העיסוק בחברה ובמדינה לדור ההורים של ש"שנים, מכיניסטים וחיילים.

נצא לשטח, נראה את המציאות במו עינינו וניפגש עם האנשים המשפיעים בישראל. נרחיב אופקים, נסייר בישראל שאיננו מכירים ונעסוק בתכנים שהם תשתית לתפיסת האדם, מקומו ותפקידו בחברה.

אתם מוזמנים להצטרף למסע מרתק, כחלק מקבוצה איכותית שכמהה לתחושה שהציונות והדמוקרטיה הן ביתנו.


למעוניינים לשמוע פרטים אודות התוכנית הלימודית, הסיורים ועלויות ניתן להירשם לאחד מחוגי הבית בלחצן המצורף למטה.
אין אפשרות להצטרף לתוכנית ללא השתתפות בחוג בית. 

bottom of page