top of page

מאמרים

אודי מנור, הסכסוך הפלסיטני.
תקציר תולדות המאבק הפלסטיני נגד 'הישות הציונית', הסיבות לכישלונו ועתידו.

י.ח ברנר, על חזיון השמד, הפועל הצעיר, חשון תרע"א

העתונות העברית וגם זו שבשפת יהודית המדוברת בכל תפוצות הגולה עשתה לראש-השנה העבר – ממש כמו אשתקד ולפני אשתקד – בילאנסים מעציבים מאד בנוגע לחיינו של השׁנה שׁעברה בכל התפוצות ההֵנה.  רק עתונים מעטים וספוּרים מגיעים אלינו לארץ-ישראל ...

תודתנו למתנדבי פרויקט בן-יהודה על הנגשת המאמר לכלל 

אחד העם, תורה מציון, השילוח כרך כ"ד חוברת ד' אייר תרע"א

יאמרו הפֶּסימיסטים שבנו מה שיאמרו – אנו הולכים "לפנים". בעבודה הלאומית המעשׂית אמנם הפּרוֹגרס שלנו עדיין צריך ראיה, אבל בעבודה העיונית, בשכלול התורה הלאומית, פוסעים אנו על דרך ה"התקדמות" פסיעות גסות נראות לעין, ועוד מעט ונגיע עד קצה הדרך – עד למקום שאין אחריו כלום...

ענברי אסף, העיירה היהודית "מדינת ישראל", מעריב 2005 

חזרנו הביתה. הביתה לגלות.

ימים יגידו אם פינוי גוש קטיף היה נבון מבחינה בטחונית. לא זה העיקר. מבחינת הסכסוך הישראלי-פלסטיני היה זה רק צעד לא קטן ולא גדול בדרך להסדר עתידי כלשהו. מבחינת הסכסוך הישראלי-יהודי היה זה ... 

לורברבוים מנחם, וולצר מיכאל וזהר נעם, המסורת הפוליטית היהודית, כרך א', ספרית יהדויות מכון שלום הרטמן, 2007, עמ' 86-91. 

המאבקים שיבואו בין שמואל לבין מלכם הראשון של ישראל, שאול, יעצבו את המאבקים העתידיים בין נביאים לבין מלכים. הסיפור מסביר את התהוותה של סמכות לגיטימית שהיא פוליטית במובהק, בתוך ההיסטוריה של עם קדוש שאלוהים הוא שליטו... 

אחד העם, תחיית הרוח, השילוח כרך י' חוברת ה'-ו' חשון-כסלו תרס"ג

לא כל "השאלות הקשות", שבני אדם מתחבטים בהן ואינם יכולים למצוא הדרך לפתרונן, קשות הן באמת לפי עצם טבען.  יש שגם דברים פשוטים וברורים מצד עצמם נעשׂים קשים ומסובכים בדרך מלאכותית, מתוך שנמצאו גואלים להם, שהשתלדו "לבארם ולבררם" יתר הרבה מכפי הצורך, עד שנעלם המושׂג הפשוט...
תודתנו למתנדבי פרויקט בן-יהודה על הנגשת המאמר לכלל 

חגי הוברמן, הגבול מעבר לגבול: המשגת הגבול ותפישת גבולות המדינה בקרב המתנחלים ביו"ש
בבוקרו של כ"ח באייר תשכ"ז, היום השלישי של מלחמת ששת הימים, היתה חטיבת הצנחנים שרויה בעיצומן של הקרבות הקשים לשיחרור העיר העתיקה. בתוך זמן קצר עתיד יהיה מפקד החטיבה, מוטה גור, להשמיע את קריאתו ההיסטורית "הר הבית בידינו"....

bottom of page