top of page

שלוחת המרכז

הודעה מס' 27

תוכנית למפגש  20 במרץ 2023.

16:30- התכנסות

17:00- מתחילים בזמן.

המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

למעוניינים להגיע ברכב: יש חניה במקום. רח' חיים לבנון 40.

למעוניינים להגיע ברכבת: הליכה בת 10 דק' מתחנת האוניברסיטה

השבוע יתקיים סיור החברה החרדית

שימו לב לא יתקיים מפגש שגרתי ב- INSS. 

נבקר בכולל אהל שם בגבעתיים במפגש עם הרב ישראל גנץ על לימוד תורה בישיבה. ניגע באורח החיים החרדי דרך סיור ברחובות בני-ברק. נפגוש בצעירים חרדים הלומדים באברטק ושותפים לפרוייקט 'בית לשתף עצמנו'- שילוב חרדים בהי-טק. נשוחח גם עם שתי נשים חרדיות- האחת אקדמאית אשת הי-טק ופעילה חברתית והשניה אמנית ושדכנית – נעסוק במגמות השינוי במקומה של האשה בחברה החרדית. נשוחח עם משפחת אברכים- "בית של תורה".

סיור החברה החרדית (4).png
תיקון ליל שבועות (4).png
הזמנה לפסח (9).png
פרסום לסיור משמר העמק (1).png
תמונה לקבוצות ואטסאפ (13).png
תמונה לקבוצות ואטסאפ (14).png
סילבוס סמסטר ב (14).png
bottom of page