top of page

שלוחת המרכז

הודעה מס' 28

מזכירים שהשבוע ביום שני 15/4/24 לא יתקיים מפגש ב-inss. נפגשים ביום שלישי לערב לימוד ליל הסדר

סיורים ופעילויות פתוחות (2).png
סיורים ופעילויות פתוחות (6).png
סמסטר ב'- שלוחת מרכז.png
4.jpg
תאריכים בהם לא יתקיים מפגש ב- INSS (5).png
סילבוס סמסטר ב (47).png
bottom of page