בית לשתף עצמנו

logo לשתף עצמנו  print  .png

בית לשתף עצמנו

בית לשתף עצמנו הוא מסגרת הפעילות לכל מי שהשתתף בתוכנית ומעוניין להמשיך איתה כחלק מחייו.
במסגרת הבית נמשיך ללמוד, להכיר לעומק נושאים שונים הקשורים לחברה ולמדינה בישראל. החשוב ביותר, לפעול יחד ולהגשים רעיונות ביוזמת המשתתפים לשיפור פני החברה והמדינה.

WhatsApp%20Image%202021-02-11%20at%2015.

בית לשתף עצמנו

תוכנית סמסטר ב

תוכנית המפגשים לחודשים מאי עד יולי

20210222_194256_edited.jpg

תוכנית שבועית

תוכן המפגש הקרוב, מרצים ונושאים

פעילויות בית לשתף עצמנו

סדרת נגב

סדרת נגב

מפגשים

מפגשים

יוזמות משתתפים

יוזמות משתתפים

פרוייקט חרדים לעתיד

עשיה משותפת

עשיה משותפת

נקיון חוף דור וסיור בדור העתיקה

סדרת רמת הגולן

סדרת רמת הגולן

פריפריה מובילה