top of page

בית לשתף עצמנו

logo לשתף עצמנו  print  .png

בית לשתף עצמנו

בית לשתף עצמנו הוא מסגרת הפעילות לכל מי שהשתתף בתוכנית ומעוניין להמשיך איתה כחלק מחייו.
במסגרת הבית נמשיך ללמוד, להכיר לעומק נושאים שונים הקשורים לחברה ולמדינה בישראל. החשוב ביותר, לפעול יחד ולהגשים רעיונות ביוזמת המשתתפים לשיפור פני החברה והמדינה.

WhatsApp Image 2024-01-12 at 09.00.24.jpeg

תוכנית סמסטר ב

תוכנית המפגשים לחודשים מאי עד יולי

20210222_194256_edited.jpg

תוכנית שבועית

תוכן המפגש הקרוב, מרצים ונושאים

פעילויות בית לשתף עצמנו

חובק הבקעה

חובק הבקעה

חובק מרמת הגולן ועד בית שאן

חובק מרמת הגולן ועד בית שאן

חובק הגליל

חובק הגליל

סדרת נגב

סדרת נגב

מפגשים

מפגשים

יוזמות משתתפים

יוזמות משתתפים

פרוייקט חרדים לעתיד

עשיה משותפת

עשיה משותפת

נקיון חוף דור וסיור בדור העתיקה

סדרת רמת הגולן

סדרת רמת הגולן

פריפריה מובילה

bottom of page