top of page

בית לשתף עצמנו

הודעה מס' 25

ט”ו בשבט לקהילה (20 x 8 סמ) (10 x 5 סמ) (5).png

המפגש הבא ביום רביעי 6 במרץ

16:30- התכנסות
17:00- מתחילים בזמן
21:00- סיום

המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS 
רח' חיים לבנון 40 תל-אביב

קורס חדש בן שלושה מפגשים עם דר' איל לוין ראש החוג למדע המדינה באוניברסיטת אריאל. עוסק בניתוח היסטורי של החברה הישראלית ומדינת ישראל. הקורס יעסוק בחוסן הלאומי. המפגש הראשון: מה זה חוסן לאומי? במפגש זה נדבר על מושג החוסן הלאומי עצמו, בישראל ובמקומות אחרים בעולם, על רכיביו השונים. נתחיל לעסוק במקרה הישראלי ונדבר על אתוס לאומי ועל אופטימיות.

מפגש נוסף בקורס השאלה הערבית של פרופ' אודי מנור. 
שורשי הלאומיות הערבית והפלשתינאית - בין תהליכים פנימיים להתנגדות לכוחות חיצוניים. במפגש זה נעמוד על התהליכים ההיסטוריים המרכזיים הנוגעים לענייננו, שראשיתם במאה ה-18, ושנקודת מפנה משמעותית היא סוף מלחמת העולם הראשונה. המימדים 'הפנימי' ו'החיצוני' נכונים ללאומיות הערבית בכלל, אך במקרה של הלאומיות הפלשתינאית, הם מתאפיינים בייחודיות שלא מתקיימת באף ארץ אחרת במרחב: למשל, בעוד שבמצרים הכוחות החיצוניים (צרפת ואחר כך בריטניה) פעלו ממניעים אימפריאליים מובנים מאליהם (מבחינתם), הנה בארץ ישראל הכוח 'החיצוני' היה הציונות, תנועה שמקימיה ראו עצמם כשבים לארצם ההיסטורית. לצד ההיבט הלאומי שהוא מודרני בדרכיו וביעדיו, פעל במקרה הערבי ההיבט הדתי, שבמפגש עם המודרנה הוליד מתוכו את האסלאם הפוליטי הרדיקלי, בדמותה של תנועת 'האחים המוסלמים'.

למעוניינים להטרים בקריאה: https://www.haaretz.co.il/literature/2006-09-06/ty-article/0000017f-e0fd-d804-ad7f-f1ff47050000

מי שטרם שיבץ עצמו לכיבוד לאחד המפגשים מוזמן להכנס לטבלה המשותפת: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UGS5a00N73WJB9y_PVhU_CCKz57kh1ts/edit?usp=sharing&ouid=110043248523188337345&rtpof=true&sd=true

בית לשתף עצמנו כיבוד אוכל  (2).png

תאריכים נוספים לפעילויות פתוחות 'בית לשתף עצמנו'

סיור בית לשתף הר הטייסים ואנדרטת מגילת האש.png
סיור עוטף עזה (12).png

השתתפות 'בית לשתף עצמנו' בסיור 200 ש"ח:

עבור חבר 'בית לשתף עצמנו' (אורח) תוספת תשלום 30 ש"ח - מול סילבנה.

למעוניינים בהעשרה מאת INSS:

צילום מסך 2023-12-29 054334.png

מזמינים אתכם לעיין בסקר שערך המכון למחקרי ביטחון לאומי  על מלחמת חרבות ברזל: https://www.inss.org.il/he/publication/war-data/

דף קשר בית לשתף עצמנו פעילים תשפד:

סילבוס סמסטר ב (51).png
bottom of page