top of page

שלוחת הצפון

הודעה מס' 34

תאריכים בהם לא יתקיים מפגש ב- INSS (6).png
דוד רזיאל.png

המפגש הבא: יום שלישי 4 ביוני 2024

16:30- התכנסות

17:00- מתחילים בזמן

21:00- סיום

מלון עדן אין, זכרון יעקב

מפגש נוסף עם יעל ליפשיץ בקורס רוח הציונות:  אלתרמן מציאות במראת השירה: נתן אלתרמן ושירי הטור השביעי. מפגש בעקבות גדול משוררי המדינה, דרך שיריו נביט אל ראשיתה של מדינת ישראל- אתגריה ויופיה.

מפגש חמישי בקורס מדת לחילוניות ובחזרה אלינו עם שרון ורדי. נושא המפגש: הפתרון החילוני. על מה עומדת החילוניות? מה חשוב לה ומה עיקר או יסוד בה? מה החילוניות מציעה לקיום אנושי ומה אין בה. האם החילוניות היא סוג של אמונה או שהיא דבר אחר. האם החילוניות מושכת וקוסמת לנו או שהיא בחירה מחושבת בין אלטרנטיבות? היתכן שהחילוניות אינה סותרת אמונה ודת?

סיורים ופעילויות פתוחות (2).png
סיורים ופעילויות פתוחות (6).png
סמסטר ב'- שלוחת מרכז (3).png
סמסטר ב'- שלוחת מרכז (1).png
תאריכים בהם לא יתקיים מפגש ב- INSS (6).png
bottom of page